Kontakt telefon: +387/64 4561100     /     Radno vrijeme: 08:00h do 19:00h (CET)

Kurbani.org

Bosnian Arabic Dutch English French German Italian Norwegian Slovenian Spanish Turkish
A+ A A-

KURBAN AKCIJA 2015 god. – Bosanski, English, Deutsch, Turkiye

ZAUSTAVIMO GLAD U MUSLIMANSKOM SVIJETU

KURBAN AKCIJA 2015 god. – Bosanski

 

EL-IMAN garantuje:
1. Klanje i distribucija prema islamskim normama.
2. Slanje E-mail potvrde da je vaš Kurban zaklan prema islamskim normama.
3. Sigurno klanje i podjelu Kurbana sve do četvrtog dana Bajrama (24. Septembra. 2015).

 

 

Kvaliteta umjesto količine

Udruženje “EL-IMAN” usko surađuje i direktno pomaže - takođe i za Kurban. To je jamstvo da će vaše donacije stići. Dakle, vaša donacija će postati vaša pomoć:

 

„Tvoj Kurban pomaže”

Udruženje “EL-IMAN” provodi u mnogim mjestima pomoćne projekte - takođe za Kurban. Donacije poput tvoje će stići onima kojima su potrebne, u ovom slučaju u obliku mesa. Samo tokom prošlog Kurbana, više od 10.000 ljudi u mnogim zemljama su dobili meso iz donacija.

 

Klanje životinja i distribucija mesa po islamskim standardima

Nudimo vam kompletnu podršku da završite svoje molitve Allahu, pomoću Kurbana. Štoviše, garantiramo Vam ritualno islamsko klanje Vašeg Kurbana, kao i direktno i pravedno distribuiranje onima kojima je potrebno. Bićemo prisutni na ritualnom klanju.

 

A naši partneri će nam potvrditi lično distribuciju mesa onim ljudima, koji su ekstremno siromašni, kao i siročadi, udovicama i izbjeglicama.

 

Garantiramo spominjanje imena i potvrđivanje

Ako plaćanje za Kurban budemo primili do 24.09.2015.god., mi Vam garantiramo da će Vaš Kurban u svakom slučaju biti  zaklan i podijeljen. A, novac možete uplatiti sve do 24.09. 2015 god. Osim toga, dobit ćete pismenu potvrdu da je vaš Kurban ritualno zaklan po islamskim standardima.

 

 


STOP HUNGERIN THE MUSLIM WORLD

Eid ACTION 2015 yr.- English

 

EL IMAN guarantees:

1.    The slaughter and distribution according to Islamic guidelines.

2.    A confirmation e-mail that your Kurban was geschächtet according to Islamic standards.

3.    The slaughter until the fourth day of Eid (24 September 2015).

 

Quality not Quantity

“EL-IMAN” works carefully and helps directly—also for Qurban. This guarantees you that your donations reach the needy. And in this way, your donations become your aid:

 

“Your Qurban Helps”

“EL-IMAN” carries out aid projects in many places – also for Qurban. Donations such as yours provide beneficiaries with meat for this occasion. This is the way your help reaches the needy. In the last Qurban alone, over 10,000 people in many countries could be provided for by the donations received.

 

Ritual Slaughter and Distribution According to Muslim Standards

We offer you our complete support to complete Allah’s commandment for Qurban. We can thereby guarantee you a lawful, Islamic ritual slaughter of your Qurban as well a lawful and immediate distribution to those in need. For we are at the scene during the ritual slaughter.

 

And our partners personally confirm the distribution of meat to people who suffer from extreme poverty, such as orphans, widows and refugees.

 

 


STOPPT HUNGER IM MUSLIMISCHEN WELT

KURBAN ACTION 2015 god. – Deutsch

 

EL-IMAN garantiert:

1.    Die Schächtung und Verteilung nach islamischen Richtlinien

2.    Eineschriftliche Bestätigung per E-Mail darüber, dass dein Kurban gemäß islamischem Standard geschächtet wurde.

3.    Die schächtung bei Zahlungseingang bis zum vierten Tag des Opferfestes (24. September 2013)

Qualität statt Masse

Hilfsorganisationen „EL-IMAN“ arbeitet sorgfältig und hilft direkt – auch zu Kurban. Dies garantiert dir, dass deine Spenden ankommen. Und so werden deine Spenden zu deiner Hilfe:

“Dein Kurban hilft muslimen”

Hilfsorganisationen „EL-IMAN“  führt vielerorts Hilfsprojekte durch – auch zu Kurban. Spenden, wie deine, versorgen die Begünstigten zu diesem Anlass mit Fleisch. So kommt deine Hilfe bei den Bedürftigen an. Allein zum letzten Kurban konnten über 10.000 Menschen in vielen Ländern dank der eingegangenen Spenden versorgt werden.

 

Schächtung und Verteilung nach islamischem Standard

Wir bieten dir unsere Unterstützung an, Allahs Gebot des Kurban zu vollenden. Dabei können wir dir eine fachgerechte, islamische Schächtung deines Kurbans wie auch eine gerechte, unmittelbare Verteilung an Hilfsbedürftige garantieren. Denn wir sind bei den Schächtungen vor Ort.

Und unsere Partner bestätigen persönlich die Verteilung des Fleisches an solche Menschen, die an extremer Armut leiden, wie Waisen, Witwen und Flüchtlinge.

 

Garantierte Schächtung und Bestätigung

Wenn deine Zahlung für deinen Kurban bis zum 24.09.2015 bei uns eingeht, dann garantieren wir dir, dass dein Kurban-Tier auf jeden Fall geschlachtet wird.. Außerdem erhältst du eine schriftliche Bestätigung per E-Mail darüber, dass dein Kurban gemäß islamischem Standard geschächtet wurde.

 

MÜSLÜMAN DÜNYADADURAÇLIK

KURBAN 2015. – Turkisch

 

EL IMAN garanti:

1.    İslam kurallarına göre kesim ve dağıtım.

2.    Sizin Kurban İslami normlara göre geschächtet olduğu bir onay e-postası.

3.    Bayramın dördüncü gününe kadar makbuz (24 Eylül 2015) de katliam.

 

Miktar değil kalite

EL-IMAN, gerçekleştirdiği diğer yardım faaliyetlerinde olduğu gibi Kurban Kampanyası’nda da büyük özen göstererek doğrudan yardım elini uzatıyor. Bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması garantisini veriyoruz. Ve senin yaptığın bağışların senin yardımına dönüşmesi şöyle gerçekleşiyor:

 

"Senin kurbanınla yardım eli uzatılıyor"

EL-IMAN, dünyanın dört bir yanında yardım projeleri yürütüyor. Kurban Kampanyası da bunlardan biri. Diğer bağışlar gibi senin bağışların da Kurban Bayramı vesilesiyle kesilen kurbanlıkların etleri olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Böylece senin yardımın, muhtaç insanlara ulaştırılmış oluyor. Yapılan bağışlarla, sadece geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda çeşitli ülkelerde  10.000’den fazla insana yardım sağlandı.

 

İslâmî usüllere uygun olarak Kurban kesimi ve dağıtımı

Allah'ın emri olan Kurban ibadetini eda edebilmen için sana yardım hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetimizle sana, kurbanının İslâmî usüllere uygun olarak uzman personelce kesilmesi ve ihtiyaç sahiplerine adil bir şekilde ve elden dağıtılması garantisini verebiliyoruz. Çünkü bizler de kurbanın kesimi esnasında kurban kesilen coğrafyalarda hazır bulunuyoruz.

 

Ve birlikte hareket ettiğimiz yerel yardım kuruluşları, kesilen kurbanların etlerini ileri derecede yoksulluk sıkıntısı çeken insanlara ve bilhassa dullara, yetimlere ve mültecilere dağıttıklarını bizzat te'yid ediyorlar.

 

 

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration